Terminsstarten för barngrupperna uppskjuten

Den planerade terminsstarten lördag 15 januari är uppskjuten, preliminärt ett par veckor framåt. Anledningen är sjukdom inom och omkring teamet med barninstruktörer, samt hög smittorisk i allmänhet. Det är naturligtvis tråkiga nyheter för alla barn, men vi återkommer med nytt datum för terminsstart så fort som möjligt.

Vänlig hälsning,

Instruktörerna