Kortfattat om Tatsu karate

På Tatsu tränar vi Sankukai och Koryu Uchinadi.

Sankukai tillhör grundstilen Shito-ryu. Vi har vidareutvecklat stilen framförallt med avseende på funktionellt självförsvar. Bland våra medlemmar finns aktiva och före detta aktiva tävlande i Kumite (tävlingsfight).

Koryu Uchinadi är en självförsvarsinriktad karate väldigt skild från den tävlingsform som de flesta associerar med karate. Träningen innefattar slag, sparkar, kast, strypningar, ledlås, nedtagningar, kast, markamp med mera. Allt kopplat till de funktionella principer som beskrivs i Kata.

Tatsus värdegrund bygger på alla människors lika värde oavsett kön, ras, religion och sexuell lägging. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling.