Stil

Här på Tatsu Karate tränar vi en blandning av framför allt två stilar – Sankukai och Koryu Uchinadi.

Vad är då en stil? Ja, Karate är ett väldigt omfattande system med många olika principer och tillvägagångssätt för att försvara sig i olika situationer. Karate har dessutom utvecklats till en sport (vilket inte var tanken från början) där man tävlar i både kamp (kumite) och kata (förutbestämda mönster av tekniker som utförs med hög precision). Detta har också satt sina spår i hur vi tränar. Kraftigt förenklat skulle man kunna säga att olika skolor lägger tonvikt på olika delar och detaljer inom karaten och dessa ”vägval” kallas för en stil.

Det finns idag massor med stilar, alla med sin specialitet och inriktning. Ofta är skillnaderna ganska små och man kan därför gruppera stilar efter sitt ursprung. Det finns idag fyra erkända ”grundstilar” som de övriga grupperas efter. Dessa är Shito-ryu (grundad av Kenwa Mabuni), Shotokan (grundad av Gichin Funakoshi), Gojo-ryu (grundad av Chojun Miagi) och Wado-ryu (grundad av Hironori Ohtsuka).

Om Sankukai

sankukaiSankukai tillhör grundstilen Shito-ryu. Vi har vidareutvecklat stilen framförallt med avseende på funktionellt självförsvar. Självförsvarsdelen bygger på principerna från stilen Koryu Uchinadi (se nedan).

Stilen har sina rötter i Tani-ha shito-ryu (även kallad Shukokai). Chojiro Tani (1921–1998) förfinade shito-ryu och lade stor vikt på effektivitet i sparring. Han var en pionjär i det att han analyserade tekniker med metoder från modern idrotts och rörelselära. Att ständigt ifrågasätta och vidareutveckla genomsyrade hans stil och hans sätt att instruera. Dessa tankegångar lever kvar i Sankukai och är en viktig del av vår träning.

Sankukai grundades av Yoshinao Nanbu, en av Mästaren Tani’s mest meriterade och framgångsrika elever. Nanbu fick 1968 uppdraget att sprida Tani’s läror i Europa vilket han gjorde framgångsrikt. Efter ett par år valde han att stå på egna ben och grundade stilen Sankukai.

Om Koryu Uchinadi

kuKlubben är även ansluten till Koryu Uchinadi som är grundat av Hanshi Patrick McCarthy.

Koryu Uchinadi är en modern tolkning av den klassiska karaten där funktion går före form. Här är funktionellt självförsvar i fokus. Försvar mot vanligt förekommande attacker drillas för att få en spontan och effektiv reaktion. Denna stil innefattar förutom slag och sparkar även kast, nedtagningar, markkamp, låsningar, stypningar och en massa annat som inte alla känner till att det finns i karaten.