Gradering barn

Viktig läsning inför gradering – främst för barn/ungdom och föräldrar

Graderingen är ett mer formellt sätt att bedöma elevens utveckling. Bedömning sker annars kontinuerligt under terminen och det eleven behöver träna på är precis det som instruktören korrigerar och uppmuntrar vid varje träningspass.

Utvecklingen inom karate beror på förmåga att koncentrera sig och följa instruktioner under träningen. Det beror också till stor del på antal träningstimmar, både i dojon och hemma. Precis som i skolan krävs extra arbete hemma om utvecklingen ska ske snabbare. Övrig fysisk aktivitet, idrott och hälsa i skolan, utevistelse och annan träning ökar möjligheten att bli bättre i karate. Som i alla fysiska aktiviteter krävs koordination, balans, styrka, kondition och vighet. Träna med fördel dessa områden utanför dojon!

Ju högre upp i graderna man kommer, ju längre tid tar det till nästa bälte. Efter orange bälte brukar det ta två terminer, ibland mer, innan man får sitt gröna bälte. Detsamma från grönt till blått och ännu lite svårare från blått till brunt. Träning 3-4 ggr/vecka krävs oftast för en ny grad per termin på dessa nivåer, något vi tyvärr inte kan erbjuda p.g.a. att dojon är så bokad. Så fort vi får möjlighet till fler tider kommer vi att erbjuda dessa. Från brunt till nästa grad av brunt får man räkna med minst ett till två års träning, 3-4 ggr/vecka innan nästa gradering är möjlig.

Vi tycker dock det är viktigt att så många som möjligt kommer till graderingen som ju är ett utmärkt tillfälle att träna under lite mer press. Helst ska ju karaten förbereda er på att prestera under press, t.ex. en tävling, en självförsvarssituation eller varför inte ett prov i skolan!

För barn och ungdom går utvecklingen ännu mer stegvis än hos vuxna, det beror på att kroppen och nervsystemet växer och anpassar sig till varandra och omgivningen. Därför är det lättare att lära sig snabbt för en 13-åring än en 7-åring och tvärtom, oftast svårare för en som är 40 än 20 år.

Graderingen är kostnadsfri om man inte får sin nästa grad. För dem som klarar sig och vill ha diplom är kostnaden 100 kr. Om man inte kan vara med på graderingen sker nästa gradering i slutet av följande termin. Vi har tidigare försökt anordna en extra gradering i början på terminen men det har inte fungerat eftersom barnen som ska gradera sällan finns på plats samtidigt. Vi hoppas på förståelse på detta.

Välkommen till gradering!