Terminsstart lördag 21 augusti

Välkommen tillbaka till dojon! Lördag 21 augusti startar vi träningen för alla medlemmar igen, även för vuxengruppen som ju haft ett väldigt långt uppehåll.

1 juli 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens särskilda råd till idrotten. Det innebär att vi kan börja återgå till normal träning, med hänsyn till pandemilagen som fortfarande gäller. Vi kommer att börja terminen med enskild träning och efterhand övergå till parövningar med närkontakt.

Träningstider

Lördagar
Kl. 9.00-10.00: Nybörjare och barngrupp 1.
Kl. 10.00-11.00: Barngrupp 2 och ungdomsgrupp.
Kl. 11.00–12.30: Vuxna och ungdomsgrupp.

Tisdagar
Kl. 19.45-21.15: Vuxna och ungdomsgrupp.

Torsdagar
Kl. 17.45-18.45: Nybörjare, barngrupp 1+2 och ungdomsgrupp.
Kl. 18.45-20.15: Vuxna och ungdomsgrupp.

Dojon öppnas normalt cirka 30 minuter innan passet startar. Schema och terminsavgifter finns här. Föräldrar till nybörjare får vara med i dojon under passet, övriga föräldrar får vara med i mån av plats (instruktörerna gör bedömningen på plats i dojon).

Särskilda regler

Vi rekommenderar att alla som tränar i vuxengruppen är fullt vaccinerade. Vi ser gärna att du är fullt vaccinerad eftersom vi avser att träna med kroppskontakt under terminen. Alla instruktörer är fullt vaccinerade.

Om du har sjukdomssymptom gäller även fortsättningsvis att du ska stanna hemma. Gäller både barn och vuxna.

Välkommen till dojon!

Instruktörerna