Terminsstart HT-18

Terminen startar den 18 augusti för både barn och vuxengruppen. Barngrupp 1 startar som vanligt 09:00 och grupp 2 klockan 10:00.

Vi kan nämna att vi håller på att omförhandla vårt hyreskontrakt vilket kan komma att ge oss fler och bättre träningstider. I samband med detta kan vi behöva höja våra medlemsavgifter. Mer om detta så snart allt är på plats.