Schemaändringar

Vi gör några småjusteringar av schemat inför denna termin. Onsdagspassen börjar en halvtimme tidigare (gäller från och med 17:e aug) och lördagspassen för vuxna börjar 11.30.