Schemaändringar

Med anledning av barnpassen startar vi Lördagsträningarna 10 minuter senare (10.40).

Vi kommer också att ha ett speciellt pass för instruktörer första fredagen varje månad. För icke instruktörer gäller då öppen matta (fri egen träning).