Särskilda riktlinjer för träning

Nu bedömer vi att vi kan starta med träningen igen, förutsatt att vi fortsätter med åtgärder för att minimera risken för smittspridning av Coronaviruset.

Nu är det viktigt att vi alla följer dessa regler och tränar med ansvar och respekt för varandra.

  • Barn, ungdom eller vuxen som är, eller känner sig förkyld eller sjuk på annat sätt, stannar hemma.
  • Ta med påfylld vattenflaska så vi slipper trängsel i köket.
  • Byt om till karatedräkt hemma eller träna i vanliga träningskläder om du inte vill resa med dräkt.
  • Barn lämnas och hämtas av sina föräldrar utomhus, inga föräldrar får vara med i dojon (undantag för nybörjare). En instruktör tar emot barnen i entrén och följer med dem tillbaka till entrén efter träningen.
  • Vi håller avstånd med minst ”en mattas” mellanrum i dojon.
  • Vi kör inga parövningar, endast grundtekniker, kata och fys.
  • Håll koll här på hemsidan, vi lägger ut info om vi måste ställa in med kort varsel p.g.a. sjukdom. Vi lägger även ut info i Facebookgruppen.

Dessa riktlinjer gäller tills vidare.

Välkommen till dojon!

Instruktörerna