Registerkontroll för instruktörer

Inom Tatsu Karate Dojo har vi alltid värnat om en öppen och trygg träningsmiljö för våra medlemmar, särskilt när det gäller våra barn- och ungdomar – klubbens framtid. Som ett naturligt steg i detta arbete beslutades vid senaste styrelse- och instruktörsmötet 2017-12-02 att införa registerkontroll för samtliga instruktörer i klubben.

Vår förening är medlem i Riksidrottsförbundet genom Svenska Karateförbundet och Stockholms Karateförbund. På Svenskidrott.se kan du läsa mer om syftet med registerkontrollen och hur den går till.

Vi ser även över föreningens värderingar och kommer att uppdatera vår dojoetikett när det arbetet är klart.

Om du har frågor eller synpunkter på något är du alltid välkommen att prata med närmaste instruktör.

Hälsningar,
Styrelse och instruktörer
Tatsu Karate Dojo