Påskextra

Annandag påsk (måndag 25/4) kör vi ett introduktionspass till bo (långstav) för alla i klubben som är sugna. Vi samlas vid lokalen 17.00 och tränar sedan ca 1 timme i Rosenlundsparken. Medtag bo-stav, kvastskaft eller rundstav som är några cm längre än dig själv. Några få extra stavar kommer att finnas att låna.

Vi kommer efter detta pass ha instruktörsträning samt fri träning i lokalen för övriga på vår vanliga tid.

Välkomna!