Läger med Renshi Per-Ivar Andersson

Lägret kommer inrikta sig på oyo (katatillämpningar)
och tegumi (2 personers drillövningar från Okinawa)
som är viktiga delar av träningen i Koryu Uchinadi.

Lägret hålls av Per-Ivar Andersson
Han är svensk representant för Koryu Uchinadi
och den ende i Sverige som har erhållit
lärarlicensen Renshi i Koryu Uchinadi.

Alla Tatsu-medlemmar är välkomna.

När: 29/11 09:00-12:30
Var: I lokalen
Kostnad: 200 kr

Välkomna!