Läger för vuxengruppen lördag 9 november

Lägret kommer att innehålla en blandning av drillar, kata, tillämpningar och teori, med mera. Vi kommer även att hålla ett gemensamt möte under lunchen för att diskutera klubbens framtoning och hur vi ska marknadsföra oss på bästa sätt. Inför detta möte vill vi att alla deltagare gör några hemuppgifter, se nedan.

Ta med egen förberedd lunch så att vi kan maximera mötestiden. Klubben bjuder på frukt och diverse annan energi.

Hålltider
11.00-12.30: Pass 1.
12.30-13.30: Gemensam lunch samtidigt med möte.
13.30-15.00: Pass 2.
15.00-15.30: Rast.
15.30-17.00: Pass 3.

Kostnad
100 kr

Hemuppgift 1
Förbered en 30 sekunders muntlig ”pitch” (säljpresentation) av Tatsu
ALTERNATIVT
beskriv vad en 30-sekunders reklamfilm för Tatsu innehåller.

Hemuppgift 2
Välj ut 3-5 värdeord som du tycker beskriver träningen och klubben.

Valfri bonusuppgift
Föreslå en ”slagkraftig” slogan för Tatsu.

Anmäl dig så fort som möjligt via evenemanget skapat i Facebook-gruppen, eller till anders@tatsu.nu.

Välkommen!