Inbjudan till årsmöte – uppdaterat

Till medlemmar i Tatsu Karate Dojo

Välkommen att delta vid klubbens årsmöte 2016

Under årsmötet kommer vi att bland annat att fastställa verksamhetsplan och medlemsavgifter för nästa år. Vi kommer också att välja styrelse och behandla inkomna motioner (förslag från medlemmar). Du kan mejla förslag till mikael@tatsu.nu senast 15 september.

Mötesinformation

Tid: Fredag 30 september kl. 19.30
Plats: Dojon, Rosenlundsgatan 54
Anmälan: Via mejl till mikael@tatsu.nu senast 25 september

Föredragningslista

  • Upprop samt fastställande av röstlängd
  • Fastställande av föredragningslista för mötet
  • Fråga om mötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet
  • Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  • Val av styrelse för en tid av ett år
  • Fastställande av verksamhetsplan och budget
  • Fastställande av medlemsavgifter
  • Behandling av förslag (motioner)

Förslag till styrelse 2016

Ordförande: Nils Edelstam
Vice ordf: Anders Hansson
Sekreterare: Mikael Granlund
Kassör: Elisabeth Eriksson
Ledamöter: Max Örell, Markus Magnusson, Lotta Lindström, Mattias Raunio
Revisorer: Patrik Maltborg, John Eriksson

Länk till förvaltningsberättelse (PDF)

Länk till verksamhetsberättelse (PDF)

Varmt välkommen!
Styrelsen