Uppdaterat: Gradering för barngrupper lördag 18 december

För första gången på flera terminer siktar vi på att hålla en gradering för barngrupperna. Vi vet att det är efterlängat av många och hoppas nu att det inte kommer ytterligare pandemirestriktioner som sätter stopp för planerna. Vi behöver ändå begränsa trängseln i dojon och kommer därför att gradera elever med helt vitt bälte samt vitt bälte med ett eller två streck. Graderingen innebär också att vi avslutar höstterminen samma dag.

Tid
Lördag 18 dec. kl. 9.00–11.00

  • Gradering för barn med vitt bälte, vitt bälte med ett svart streck och vitt bälte med två svarta streck.
  • Det här innebär att barn/ungdomar med gult bälte och uppåt får vänta med sin gradering till nästa termin. Det är inte bara trängsel som ligger bakom detta. Det beror även på att vi har haft för lite träningstillfällen och möjligheter att träna in de tekniker och kator som behövs för högre grader.
  • Även graderingen för vuxengruppen är framflyttad till nästa terminsslut.

Läs gärna mer om gradering för barn här. Om man inte kan vara med detta tillfälle sker nästa gradering i slutet av nästa termin.

Övrigt

  • Kom i tid, var ombytt och klar innan start.
  • Graderingen kostar 100 kr inklusive diplom för de som blir godkända. Gärna jämna pengar eller Swish (nummer meddelas i entrén till dojon).
  • Observera att terminsavgiften måste vara betald innan graderingen.
  • Våra fina tygmärken finns att köpa, pris 50 kr/st.

I vanliga fall har föräldrar kunnat vara med under graderingen, men under rådande pandemi med ökad smittspridning behöver vi göra förändringar denna gång. Det innebär tyvärr att föräldrar inte kan vara med i dojon under graderingen denna termin. Vi kommer dock att ta ett gruppfoto som vi delar med alla intresserade. Mejla till mikael@tatsu.nu så får du fotot i retur.

Välkomna!

Barninstruktörerna