Gradering 5/6

Gradering kommer att hållas lördagen den 5 juni.

Barngrupp
———
tid: 9.15-10.30
kostnad: 100kr

Vuxengrupp
———-
tid: 11:00-12.30
kostnad: 100kr (+20kr om man vill ha diplom)