Gradering 2:a juni

Gradering för vuxengruppen kommer att ske Lördagen 2:a juni efter barngraderingen. Detta blir ca 11:45.