Gradering 24 maj

Vårterminens gradering för barn och vuxna hålls lördag 24 maj. Tider meddelas senare här på hemsidan.

Vi påminner om att inbetald terminsavgift är en förutsättning för gradering.

Väl mött!
Instruktörerna