Gradering 13/6

Gradering kommer att hållas fredag 13/6 kl 19:00. Graderingen kostar 100kr + 20kr om man vill ha ett diplom.
Ett extra graderingsträningspass kommer att hållas lördagen 7/6 för dom som vill finslipa det sista (alla är förståss välkomna ovasett om man skall gradera eller ej).