Barn- och ungdomsträningen startar lördag 16 maj

Som vi har informerat om tidigare följer vi utvecklingen och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet när det gäller Coronapandemin. Nu bedömer vi att vi kan starta med träningen för barn och ungdomar igen, förutsatt att vi fortsätter med åtgärder för att minimera risken för smittspridning av Coronaviruset.

Vuxenträningen är fortsatt inställd tills vidare.

När vi nu startar med träningen igen är det viktigt att vi alla följer dessa regler och tränar med ansvar och respekt för varandra.

  • Barn som är, eller känner sig förkylda eller sjuka, stannar hemma.
  • Barnen tar med påfylld vattenflaska så vi slipper trängsel i köket.
  • Barnen byter om till karatedräkt hemma eller tränar i vanliga träningskläder om de inte vill resa med dräkt.
  • Barnen lämnas och hämtas av sina föräldrar utomhus, inga föräldrar får vara med i dojon. En instruktör tar emot barnen i entrén och följer med dem tillbaka till entrén efter träningen.
  • Vi håller avstånd med minst ”en mattas” mellanrum i dojon.
  • Vi kör inga parövningar, endast grundtekniker, kata och fys.
  • Håll koll på hemsidan, vi lägger ut info om vi måste ställa in med kort varsel p.g.a. sjukdom. Vi lägger även ut info i Facebookgruppen.

Dessa riktlinjer gäller tills vidare. Med anledning av den förkortade terminen kommer inte att ha någon gradering efter vårterminen.

Vi välkomnar alla barn och ungdomar tillbaka till dojon på lördag!

Instruktörerna