Ändrade tider på lördagar

Då vår barngrupp har blivit så stor kommer vi från och med Lördag (12/2) att dela in barngruppen i två grupper. Grupp 1 börjar 9.00 och håller på till 10.00. Grupp 2 börjar 10.00 och håller på till 11.00.

Vuxengruppens pass flyttas fram till 11.10 och håller på till 12.40.