Shihan Nils Edelstam

Nils Edelstam

Grad 7 Dan Shihan 2016
Chefsinstruktör
Instruktör för vuxna sedan -83, grundare och ledare av barnträning i Tatsu Karate Dojo. Hållit sommarläger för klubben under 15 år.

Bakgrund

Nils är född 1964 och började sin karateträning 1980 hos Owe Stjernström (idag 5 dan) som grundade klubben 1975. Han har sedan dess varit klubben trogen och tog över som chefsinstruktör i slutet av 1980-talet. Stilen har alltid varit Shito-ryu men i lite olika former beroende på vilken mästare som klubben valt att följa. En av de mästare som haft störst påverkan på Nils är sensei Ryozu Tsukada 7 Dan Shito-ryu, som graderade Nils till 1 Dan 1986. Nils tränade i hans dojo i Paris och var med på hans sommarläger i Frankrike 1985-88. Tsukada besökte även Dojon i Stockholm flera gånger.

En annan mästare som Nils tränat med mycket är Soke Yoshinaou Nanbu 10 Dan (grundare av Sankukai och Nanbudo, se klubbens historia).

Nils har strävat efter att klubben ska ha en allsidig träning med klassisk karate som grund men ändå ha en öppenhet för influenser från andra stilar och kampkonster. Därför har kritiskt tänkande och innovation stimulerats, vilket gjort att träningen hela tiden berikas och utvecklas. Det är också anledningen till att klubben inte har en japansk mästare de följer till punkt och pricka.

Yrke/sysselsättning

Nils är legitimerad läkare (www.inmo.se), specialiserad på att behandla psykisk ohälsa, stress, sömn, smärta från muskler och leder och hur man ska träna för att bli av med dessa besvär. Grunden är en noggrann rörelseanalys med kunskap om funktionell biomekanik. Via sitt eget företag, Edelstam Consulting, håller han utbildningar om stress, återhämtning, ledarskap och beteendepsykologi för individ och organisation. Han är utbildad organisationskonsult i OBM (organizational behavior management).

Privat

Privat bor Nils med sambo och barn i Saltsjöbaden strax söder om Stockholm. Fritidsintressen är all slags träning, natur, fåglar, paddling, fjällvandring, resor, umgås med familjen, läsa forskning om livsstil, fysiologi och träning.

Övrigt

Favoritteknik för dörröppning är Shuto uchi.