Månad: maj 2020

Förlängd termin för barn och ungdomar

Nu är träningen igång igen för barn och ungdomar. Första passet kördes lördag 16 maj och totalt var det 12 barn som kom och tränade. Mycket roligt. Eftersom vi har haft ett längre träningsuppehåll på grund av coronapandemin kommer vi

Barn- och ungdomsträningen startar lördag 16 maj

Som vi har informerat om tidigare följer vi utvecklingen och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet när det gäller Coronapandemin. Nu bedömer vi att vi kan starta med träningen för barn och ungdomar igen, förutsatt att vi fortsätter med åtgärder för

Fortsatt inställd träning

Hej alla klubbmedlemmar i Tatsu Karate! Situationen med coronapandemin och sjukdomen covid-19 är fortsatt oviss, och trots att vi alla vill komma igång med träningen så snart som möjligt följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer även i fortsättningen. Nu följer vi utvecklingen

Top