Månad: maj 2019

Gradering 8 juni

Lördag 8 juni har vi gradering i Tatsu Karate. Tidigare terminer har alla barngrupper graderat samtidigt, men för att få bättre utrymme i dojon har vi valt att dela upp grupperna den här terminen. Graderingarna hålls på samma tider som

Top