Månad: augusti 2018

Nya träningstider

Välkomna till en ny termin! Vi har goda nyheter i att meddela. Klubben har fått fler träningstider, samt att några tider även har justerats till det bättre. Det gäller för både barn- och vuxengrupperna, se detaljer nedan. Barngrupp 1 (Nybörjare) Kommer

Terminsstart HT-18

Terminen startar den 18 augusti för både barn och vuxengruppen. Barngrupp 1 startar som vanligt 09:00 och grupp 2 klockan 10:00. Vi kan nämna att vi håller på att omförhandla vårt hyreskontrakt vilket kan komma att ge oss fler och bättre

Top