Månad: december 2017

Registerkontroll för instruktörer

Inom Tatsu Karate Dojo har vi alltid värnat om en öppen och trygg träningsmiljö för våra medlemmar, särskilt när det gäller våra barn- och ungdomar – klubbens framtid. Som ett naturligt steg i detta arbete beslutades vid senaste styrelse- och

Gradering lördag 16 december

Lördag 16 december har vi gradering i Tatsu Karate Dojo. Barngrupper Kl. 9.00 Gradering för samtliga barngrupper, dvs. även barn som normalt tränar kl. 10.00 på lördagar. Graderingen beräknas vara avslutad kl 11.00. Läs gärna mer om gradering för barn

Top