Månad: maj 2012

Gradering barngrupper 2:a juni

Lördag 2:a juni är det gradering för barngrupperna på följande tider. Kl. 9.00: Grupp 1 (nybörjare 1+2 = de som tränar kl 9.30 på lördagar) Kl. 10.30: Grupp 2 (fortsättning 1+2 = de som tränar kl 10.30) Observera att grupp

Gradering 2:a juni

Gradering för vuxengruppen kommer att ske Lördagen 2:a juni efter barngraderingen. Detta blir ca 11:45.

Top